Waarom ingenieurs speciaal zijn

Engineering

De meeste ingenieurs hebben deze functietitel gemengd of bezet met andere banen (“Ik ben een IT-ondersteuningsingenieur. Ik help mensen die computers gebruiken” is prima, maar “Ik ben een IT-ondersteuningsingenieur” is dat niet).

Waarom zijn ingenieurs speciaal?

Ingenieur is een bijzonder beroep dat verschillende gespecialiseerde functies mogelijk maakt:

Reageren op een situatie

Ontwikkeling van de situatie

systems engineering bevordert het creëren van technische middelen

geïntegreerde systeemtechniek bevordert de ontwikkeling van technologie

De ingenieurs zijn dus de deskundigen die gespecialiseerd zijn in de situatie die hen voor de uitdaging stelt en die het systeem ontwikkelen. Het is in feite management door groepen deskundigen. Zij lossen technologische problemen op om andere samenlevingen niet of in mindere mate in de problemen te brengen.

Natuurlijk worden ingenieurs bij hun werk met vele uitdagingen geconfronteerd, aangezien zij moeten werken met nieuwe technologieën en geavanceerde ontwerpconcepten die alleen onder buitengewone of ongekende omstandigheden kunnen worden onderzocht.

Ingenieurs houden zich bezig met één doel: de ontwikkeling van systemen. Zij denken niet bij zichzelf na over efficiëntie, of structurele complexiteit, of technologische grenzen. Zij willen alleen maar nieuwe technologieën testen en creëren en efficiënt werken.

Ingenieurs zijn niet alleen specialisten in de fysieke of mentale aspecten van technologie; het is belangrijk dat zij ook specialisten worden in het proces.

  • De redenen waarom ingenieurs speciaal zijn:
  • Ze zijn op zijn minst technisch onderlegd
  • Zij zijn niet beperkt tot één bepaald gebied
  • hun reactie niet voorbeeldig is, zijn ze bijna zeker speciaal

Technische kennis wordt beschouwd als de meest nuttige eigenschap van een beroepsingenieur hoewel het natuurlijk zeer overbodig is in een professionele ingenieur

Een beroepsingenieur is technisch gezien een ander soort specialist, die als doel krijgt om iets te doen Als zij geen beroepsbekwaamheid bezitten en niet de eisen van een beroepsbeoefenaar stellen, bestaat hun rol erin het besluitvormingsproces te bevrijden, teneinde een technische oplossing te ontwikkelen en vorm te geven en de ontwikkeling van de menselijke kennis te vergemakkelijken Klassieke muziek (muzikale compositie) was een duidelijk ander soort uitdaging, terwijl de uitdagingen van vandaag veel diverse zijn Anderzijds is muziek niet de enige vorm van kunst of creatieve activiteit waarbij een motief om te scheppen noodzakelijk en voldoende is.

In de hi-tech wereld bestaat eenzelfde soort uitdaging op het gebied van software engineering, waar het zinvol is praktische oplossingen voor problemen te ontwikkelen. Op soortgelijke wijze worden ingenieurs belast met het oplossen van problemen die alleen onder bijzondere omstandigheden kunnen worden opgelost.

In sommige discussies wordt erover gesproken alsof wij een specialist hebben in zinloos technisch werk (of onbelangrijk werk). Zij beweren dat wetenschappelijk onderzoek een rol moet spelen bij het oplossen van technische problemen

Lees meer:
Producer
Mastering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.