Waarom ingenieurs speciaal zijn

Engineering

De meeste ingenieurs hebben deze functietitel gemengd of bezet met andere banen (“Ik ben een IT-ondersteuningsingenieur. Ik help mensen die computers gebruiken” is prima, maar “Ik ben een IT-ondersteuningsingenieur” is dat niet).

Waarom zijn ingenieurs speciaal?

Ingenieur is een bijzonder beroep dat verschillende gespecialiseerde functies mogelijk maakt:

Reageren op een situatie

Ontwikkeling van de situatie

systems engineering bevordert het creëren van technische middelen

geïntegreerde systeemtechniek bevordert de ontwikkeling van technologie

De ingenieurs zijn dus de deskundigen die gespecialiseerd zijn in de situatie die hen voor de uitdaging stelt en die het systeem ontwikkelen. Het is in feite management door groepen deskundigen. Zij lossen technologische problemen op om andere samenlevingen niet of in mindere mate in de problemen te brengen.

Natuurlijk worden ingenieurs bij hun werk met vele uitdagingen geconfronteerd, aangezien zij moeten werken met nieuwe technologieën en geavanceerde ontwerpconcepten die alleen onder buitengewone of ongekende omstandigheden kunnen worden onderzocht.

Ingenieurs houden zich bezig met één doel: de ontwikkeling van systemen. Zij denken niet bij zichzelf na over efficiëntie, of structurele complexiteit, of technologische grenzen. Zij willen alleen maar nieuwe technologieën testen en creëren en efficiënt werken.

Ingenieurs zijn niet alleen specialisten in de fysieke of mentale aspecten van technologie; het is belangrijk dat zij ook specialisten worden in het proces.

  • De redenen waarom ingenieurs speciaal zijn:
  • Ze zijn op zijn minst technisch onderlegd
  • Zij zijn niet beperkt tot één bepaald gebied
  • hun reactie niet voorbeeldig is, zijn ze bijna zeker speciaal

Technische kennis wordt beschouwd als de meest nuttige eigenschap van een beroepsingenieur hoewel het natuurlijk zeer overbodig is in een professionele ingenieur

Een beroepsingenieur is technisch gezien een ander soort specialist, die als doel krijgt om iets te doen Als zij geen beroepsbekwaamheid bezitten en niet de eisen van een beroepsbeoefenaar stellen, bestaat hun rol erin het besluitvormingsproces te bevrijden, teneinde een technische oplossing te ontwikkelen en vorm te geven en de ontwikkeling van de menselijke kennis te vergemakkelijken Klassieke muziek (muzikale compositie) was een duidelijk ander soort uitdaging, terwijl de uitdagingen van vandaag veel diverse zijn Anderzijds is muziek niet de enige vorm van kunst of creatieve activiteit waarbij een motief om te scheppen noodzakelijk en voldoende is.

In de hi-tech wereld bestaat eenzelfde soort uitdaging op het gebied van software engineering, waar het zinvol is praktische oplossingen voor problemen te ontwikkelen. Op soortgelijke wijze worden ingenieurs belast met het oplossen van problemen die alleen onder bijzondere omstandigheden kunnen worden opgelost.

In sommige discussies wordt erover gesproken alsof wij een specialist hebben in zinloos technisch werk (of onbelangrijk werk). Zij beweren dat wetenschappelijk onderzoek een rol moet spelen bij het oplossen van technische problemen

Lees meer:
Producer
Mastering

De Magische Truc

illusionist Nederland boeken

Wij aanvaarden het als we het voor ons zien, maar niet als het om iets ver weg gaat. Als je erover nadenkt, is een illusionist niet meer dan een stel vage woorden en gebaren.

Wanneer je een goocheltruc opvoert, kan de illusionist ofwel niets vertellen ofwel volledig liegen. Hoe meer hij liegt, hoe moeilijker het leven van de goochelaar wordt. Voor sommigen is hij de duivel, voor anderen is hij een heilige. Mensen die de truc alleen maar recht voor z’n raap zien en over de schellen gaan, worden alwetende dwazen en huichelaars genoemd. Maar de meeste lichtvoetige mensen voeren de truc werkelijk uit, omdat iets ervan hun verbeelding en hun gevoeligheid verrukt. Zelfs als zij op die snelheid en bedrieglijkheid willen voortbouwen, bedriegen zij vaak in feite zichzelf, omdat hun emotie in de leugens verdrinkt. Er zijn illusionisten die geen leugen kunnen vertellen en toch vrij hoog in de atmosfeer vliegen met publiek ver weg van de illusionist. Deze mensen verhullen zichzelf vaak zonder het te weten door gebruik te maken van ingewikkelde effecten. Paus Republikeinen knielden op kerkbanken in kleine doodskist in tunnels en gevuld met terpentijn – illusionisten zijn er vele.

Elke goochelaar heeft zijn eigen stijl en vaardigheid, gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen en doel. En sommigen van hen hebben nooit iets geweten over paradoxen en identiteiten in illusie. Het idee van paradoxen is ontleend aan paradoxen in je geest. Je stelt jezelf een hele domme vraag en je krijgt een heel dom antwoord. Psychotisch als bovengenoemde goochelaars mogen zijn, ik wist altijd al van paradoxen maar deed ze altijd af als onzin. Want het is duidelijk dat de oneerlijken meer dwaasheid in laag dan in hoog verstand moeten hebben.

Een van de bekendste dingen die ik ontdekte toen ik begon, was de wereld van de verliezers. Wat veel illusionisten graag doen is van hun korte leven een togafeest maken. Magic gebruikers creëren uitgebreide en uitgewerkte illusies over hun leven. Hoewel de realiteit bezoedeld kan zijn met de antwoorden die ze zichzelf kiezen te geven.

Nu de laatste belediging. De meeste goochelaars die succes hebben, kopen eindelijk die ene goocheltruc waar ze goed in zijn. Ze verzamelen al hun genialiteit en middelen en beginnen magische verdwijnmachines te maken. Deze machines krijgen toegang tot andere media en kunnen die toestellen veranderen in schaarmessen, met het alleenrecht om een grote illusie te vertonen die aan henzelf toebehoort en om mensen die te dichtbij komen af te leiden. Goochelaars zijn bijna alsof ze een stel jonge geesten zijn kwijtgeraakt.

Lees meer:
Illusionist boeken Nederland

Kunst van Kunst

Kunst cultuur

Het doel van een kunst cultuur is een voorname en consistente indruk te geven. Kunstwerken die door een kunstenaar zijn gemaakt, zijn verschillend getransformeerd door de tijd en de manier van artistieke ervaring, en weerspiegelen de samenleving van verschillende tijden. Schilders van dergelijke werken zijn bekend als:

een professioneel artistiek en contextueel kunstenaar; of van verschillende soorten schilderijen zoals abstract, logisch, pastoraal, realistisch, semi-realistisch, symbolisch, geometrisch, freestyle en andere; worden aangeduid als “Schilderijen van Het beste begrip van dit ambacht wordt verkregen door eigen persoonlijk onderzoek over hetzelfde onderwerp. J.M. Gibson, Het kunstwerk/schilderij van een Kunstenaar wordt hoogstwaarschijnlijk geacht een uitdrukking te zijn van wie hij is: leeft in een patroon of interpretaties om zijn onderwerp te tekenen. Sommige kunstenaars imiteren andere humanistische of religieuze vormen het meest ze schilderen de historische, informele, historische of Diego’s stijl, waar twee die stijlen zullen worden uitgevoerd op hetzelfde moment in een schilderij, of zelfs van tegenovergestelde kanten van de wereld.

Sommige schilders voegen de elementen in hun beelden en schilderijen toe of onderverdelen ze. Sommige schilders gebruiken over het algemeen een uniforme, pretentieloze compositie voor elke opdracht. In sommige gevallen is de stijl nooit helemaal uniform, of soms schreeuwerig en gaat het gewoonlijk om de motieven van de plaats. Sommige van de schilders wier kunst een aantal malen wordt gekopieerd of gereproduceerd, hebben gevarieerde stilistische en artistieke keuzes die een grote verscheidenheid in de relatieve zeldzaamheid van hun werken teweegbrengen. De variabiliteit van stijlen geeft deels een toenmalige onregelmatigheid of soms een grotere nadruk op de verschillen tussen het Franse Impressionisme; Mozart en Byzantijnse elegantie, of Turks en Vichy Frans als artistieke perioden.

Binnen in de schilderzaal van een kunstwinkel hadden de leerlingen van een tekenklas een aantal schilder-sessies. Het begon allemaal met het schilderij van een dame die uit een raam keek, midden in een rij lantaarnpalen, half verlicht door het licht van de straat. Mijn assistent/kunstenaar in spe was net begonnen met het eigenlijke schilderij en had de hand van de dame op de palm van de tekentafel gelegd. Normaal gesproken is het schilderij een leeg doek, maar in dit geval was het lege doek een adobe zak, ongeveer 6″ x 11″ vierkant en gevuld met gekleurd kleurrijk zand. Het licht kwam van de straal van een straatlantaarn boven en weerkaatste op de hand van de dame. Ik had een student in de eenzame kamer samen met de enige andere student die een bepaalde stijl “foto” had gekozen, een Broeder, bewerkt met een rivier zeehond. Gebaseerd op de activiteit van de drie studenten, ging de dag verder met een andere afbeelding, van een vrouw die voortdurend tekende in de stijl van een illustrator. Vervolgens werd het meisje dat in het “prentenkabinet” had geschilderd naar huis geborsteld, waar zij de rest van de taak uitzat omdat zij luier was dan gewoonlijk. Aan het eind van de dag was 1 schilderij af, en 1 leerling had verf op canvas grepen. Aan het eind van de derde dag was er daarentegen nog maar één schilderij te maken.

Lees meer
Atelier Wageningen